De VQ-scan

De VQ-scan

De verdeling van lucht over de longen (ventilatie) en de verdeling van bloed over de longen (perfusie).

Vervolg de virtuele tour

De CT-Scan: Het infuus

De voorbereiding op een CT-Scan

De CT-Scan

Hoe gaat dat precies?

De VQ-scan

Uw longen in beeld

Een hartfilmpje (ECG)

Het maken van een hartfilmpje

Een longfunctietest

Uw lichamelijke inspanning testen

De fietstest

De doorbloeding van de hartspier

Een rechter hartkatheterisatie

De drukken in het hart bepalen

De 6 minuten looptest

Uw inspanningsvermogen