Logo
Logo
Een rechterhartkatherisatie
Open menu
Close menu

Een rechterhartkatherisatie

Een rechterhartkatherisatie

Een onderzoek om de drukken in het hart te bepalen en de diagnose PAH te bevestigen of te ontkrachten.

Vervolg de virtuele tour

Logo