Hoe gaat een second opinion in zijn werk?

Hoe gaat een second opinion in zijn werk?

Verpleegkundigen ondersteunen de artsen tijdens de poliklinische spreekuren. “Wij nemen nog even de praktische zaken door met een patiënt: hoe gaat het met de medicijnen? We controleren of er sprake is van bijwerkingen. Wil het allemaal lukken met de pompjes? Daarnaast krijgen wij ook mensen op controle. De ene keer komt een patiënt bij de arts en de andere keer bij ons. Als wij iets opmerken wat meer aandacht verdient, dan schakelen wij direct de arts in.” Verpleegkundig consulent Miriam de Groot – Kap heeft bijna haar opleiding verpleegkundig specialist binnen het PH-expertisecentrum in het Erasmus MC afgerond. Ze heeft al ruim vijftien jaar ervaring met longpatiënten. Zij vertelt hoe het in zijn werk gaat als een patiënt een second opinion wil aanvragen.

"Het is een wonder dat ik het heb gehaald tot mijn ziekenhuisopname een half jaar later. Ik heb het aan mijn sterke hart te danken dat ik überhaupt nog leef.”

Aanvraag

Een second opinion aanvragen vinden veel patiënten spannend. “Hoeft niet” benadrukt De Groot – Kap “een second opinion aanvragen is geen belediging voor een arts.” Patiënten die op basis van een vermoeden in het lokale ziekenhuis worden doorverwezen naar het PH-expertisecentrum krijgen in principe ook een second opinion. “Wij bevestigen dat vermoeden met een diagnose of verwerpen het vermoeden PH en trekken andere conclusies. Vaak hebben patiënten al globaal onderzoek ondergaan. Als ze bij ons komen maken wij het plaatje compleet.”

Second opinion expertisecentrum

Soms is een patiënt er niet van overtuigd dat alle mogelijke opties zijn langsgegaan. “Vooral PAH-patiënten vinden het lastig als er geen directe oorzaak voor hun ziekte wordt gevonden. Vaak hebben ze dan online of viavia informatie opgezocht over een ander expertisecentrum waar ze hun dossier nogmaals willen laten bekijken. In hele complexe gevallen doen wij dit zelf ook. Dan vragen wij de specialisten in een ander expertisecentrum eens mee te kijken naar de testuitslagen en het klinisch rapport om zo tot de beste behandeling te kunnen komen. Vaak gebeurt dit middels een intercollegiaal overleg. Elke twee maanden is er een overleg met alle longartsen en elke zes maanden een overleg waarbij verschillende specialisten aanwezig zijn zoals longartsen, cardiologen en reumatologen.

” Het expertisecentrum werkt altijd mee als een patiënt zijn dossier opvraagt voor een second opinion.

Terugkeren na second opinion

Soms komen patiënten ook op eigen initiatief terug als de conclusie elders hetzelfde bleek of omdat ze toch hun behandelingen wel met het expertisecentrum willen doorzetten. “Dat is geen enkel probleem. Uiterlijk gaat het erom dat de patiënt de beste behandeling krijgt. Ik denk dat een tweede mening van een andere arts de patiënt soms een stukje rust kan geven als ze zich afvragen of er niet iets gemist is.” In principe behandelt elk centrum volgens dezelfde richtlijnen, maar uiteraard ontstaan er toch kleine verschillen in de praktijk in aanpak, benadering van de patiënt en hoe controles worden ingericht.

“Het is natuurlijk wel jammer als wij een patiënt zijn behandeling hebben opgestart en het gaat evident beter, dat hij ervoor kiest om toch naar een ander centrum te gaan en daar te blijven. Nu het beter gaat willen we ook graag de follow-up doen en te kijken hoe dat over de jaren heen verloopt.”

Meer over de expertcentra

Een longtransplantatie

Een ingrijpende stap om PH patiënten te genezen

Medicatie en behandelopties

Een interview met dr. Boomars

Het verhaal van Irene

De zoektocht naar een diagnose